Pou At The Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pou là một củ rất movidito. Không cho leo cây và nhảy ra khỏi vách đá và, tất nhiên, cuối cùng sẽ bị tai nạn và contusions mà các bác sĩ tốt phải chữa trị.