Potato Rebellion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khoai tây đã nổi loạn và đang tấn công các trang trại, ngăn ngừa sự phá hủy nát và đặt bẫy trên đường đi.