Postal Panic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người đưa thư giữa các vì sao và thư phải mang hành tinh rất nguy hiểm. Quản lý tàu của bạn với các phím mũi tên và bắn bằng 'không gian', bấm vào thẻ để bắt đầu cuộc phiêu lưu hoặc poster bằng tàu để cải thiện nó.