Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue không có không vừa may. Ngay cả những mánh lới quảng cáo buồn cười nhất sẽ thắng khi ông nhìn toàn bộ, mặc dù nó đã được lựa chọn bởi các hệ thống Pito Pito.