Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue không có không vừa may. Ngay cả những mánh lới quảng cáo buồn cười nhất sẽ thắng khi ông nhìn toàn bộ, mặc dù nó đã được lựa chọn bởi các hệ thống Pito Pito.