Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một vũ khí mới đã được thiết kế, tạo ra cửa ảo và bạn phải sử dụng nó đúng cách để trốn thoát khỏi nhà tù. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bắn bằng chuột để tạo ra các cánh cửa màu vàng và màu xanh đầu ra.