Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đường phố thành phố đã trở nên nguy hiểm và phải chịu được các băng nhóm kiểm soát chúng.