PopTag

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bomberman trò chơi phong cách, trong đó bạn phải tấn bạch tuộc bằng bóng nước. Thu thập các mục để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.