Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một con khỉ và một đội chó trên miền Tây đến mặt với tất cả các loại của cuộc phiêu lưu. Một nhảy và các vụ phóng khác đạn làm bằng poop. Họ có thể là điên, họ có thể là một chút khó chịu nhưng trên tất cả, họ được tự do.