Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các thỏ Panik trong một cuộc phiêu lưu mới, lần này sẽ phải làm sạch thế giới của rác. Trên mỗi màn hình bạn sẽ có nhiều chướng ngại vật, di chuyển đối tượng, biến mất nền tảng ...