Poolp Aventuras

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong một mê cung được tất cả các quả bóng và do đó một cánh cửa để đi đến màn hình khác, nhưng hãy cẩn thận bẫy xuất hiện.