pool jam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành di chuyển của bạn bơi trong trò chơi này là thực tế. Click vào thanh này và di chuyển nó trở lại để lựa chọn lực lượng của cú đánh.