Polygon Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận càng gần càng tốt để tạo lại con số đó sẽ xuất hiện trên màn hình bằng bút chì của bạn vẽ chúng. Thực hiện theo các tài liệu tham khảo của thập giá trung tâm để làm cho nó dễ dàng hơn.