Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Polly Pocket là dễ thương, hiện đại và là bồn chồn. Vì vậy, nó không giải quyết với một trang trí luôn luôn giống nhau, đôi khi cần phải thay đổi nó để tìm kiếm kích thích mới.