Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Polly Pocket là dễ thương, hiện đại và là bồn chồn. Vì vậy, nó không giải quyết với một trang trí luôn luôn giống nhau, đôi khi cần phải thay đổi nó để tìm kiếm kích thích mới.