Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tối nay Polly Pocket dừng lại là cô gái tóc vàng tốt để trở thành người nghèo, nghiện đá đen, da và decibel không kiểm soát được. 'Oh yeah !!.