Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tối nay Polly Pocket dừng lại là cô gái tóc vàng tốt để trở thành người nghèo, nghiện đá đen, da và decibel không kiểm soát được. 'Oh yeah !!.