Polly Party Cleanup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Polly đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để làm sạch. Thu thập tất cả mọi thứ tại chỗ và sạch sẽ để có được tất cả những điểm bạn có thể.