Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Polly Pocket muốn dành ngày chủ nhật này để trượt trong công viên. Để làm điều này bạn phải tô điểm cho chính họ khi cần, bao gồm cả bảo vệ. Tất nhiên, tất cả phù hợp với khuôn mặt tươi cười của anh.