Pollo Loco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gà này rất thích ăn giun nhưng hãy cẩn thận của những con ong vì chúng sẽ cắn bạn. Bạn di chuyển bằng phím mũi tên và chạy với "không gian".