Poll 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này giống như một Ping-Pong nhưng tương lai, bạn phải giữ cho đối thủ của bạn phá vỡ kính của bạn.