Poker Star

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi poker như đàn ông kinh doanh tại Texas. Với chiếc mũ cao bồi của họ, xì gà hôi thối của họ và một số tiền lớn. cảm xúc tinh khiết và nhớp nhúa!.