Pokemon Tower Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai kẻ bí ẩn muốn kẹo mangar giáo sư Oak. Tránh sử dụng các Pokemon và khả năng của họ để bảo vệ chống lại các sinh vật xâm nhập.