Pokemon Great Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hoại cách của Pokemon và chuẩn bị một phòng cho avernosas tấn công sinh vật mà chỉ muốn chinh phục các phòng thí nghiệm của giáo sư Oak.