Pokemon Find The Alphabets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong hình ảnh sử thi của Pokemon và chữ gia đình của bảng chữ cái được ẩn, tìm nơi ẩn náu và delátalas một.