Pokemon Bike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ash quản lý xe đạp trong tìm kiếm của Pokemon. Điều khiển cân bằng để nhảy và vượt qua những trở ngại trong mỗi cấp độ.