pointless game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó bạn có để có được tất cả các đồng tiền bạn có thể để có được điểm. Bạn phải né tránh những kẻ xấu và nhận được các ống màu đỏ và trắng để cấp độ tiếp theo.