Point Card

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xăng dầu là đắt tiền, cố gắng không để mất một ống thả nối đúng cách để có được để điền vào các xe tăng của xe máy. Bạn có thời gian giới hạn để đạt được mục tiêu của bạn.