Pogo Panic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một đại lý người phải làm cho việc cung cấp các gói của họ trước khi thời gian chạy ra ngoài. Các tin tốt là bạn có ván trượt của bạn để đi nhanh hơn và tránh chướng ngại vật trong khi làm thủ thuật.