Plus Plus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rèn luyện trí óc của bạn và toán học của bạn trong một cách vui vẻ. Thêm những con số chính xác để có được những con số thể hiện trong vòng tròn, làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài.