Plumma

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng bộ não của bạn để có những ống màu cam với màu trắng, cho nó di chuyển bóng bằng các phím mũi tên và có được mục tiêu của bạn trong thời gian ngắn nhất. Lưu mật khẩu để bắt đầu màn hình cuối cùng của bạn.