Plumber 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một đường ống dẫn mà bắt đầu roulette và kết thúc trong các đường ống mà nói với bạn khi bạn đã hoàn thành nhấp chuột trên các bánh xe và xem những gì sẽ xảy ra.