plinx

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi mà làm cho bạn nghĩ rằng ... Mục tiêu của bạn là đặt những con số như bạn chỉ ra các máy bay xuống, cho rằng bạn phải giúp các hộp bằng cách gạch chéo. Bạn có 20 cấp độ để chơi, thưởng thức!