Plink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném những quả bóng để phá vỡ các bóng đèn, tốt hơn điểm số của bạn chạy ít hơn trong mỗi lần sử dụng cấp độ.