Playzi Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi Sudoku mới cho người hâm mộ để ăn dừa. Bạn biết những gì các hướng dẫn; hoàn thành các hàng, cột và ô vuông 3x3 với các số 1-9 mà không lặp lại.