Plays Pop

Đang tải trò chơi...
Lớn phiên bản của cổ điển Super Pang; đồ họa tốt, gameplay, vũ khí mới ... Nhưng mục tiêu vẫn giữ nguyên, phá hủy các bong bóng bằng cách sử dụng vũ khí mà đi qua.