Playing with Fire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trẻ em và lửa không tương thích nhưng trong trò chơi này, không có. Dọn đường của bạn bằng cách đặt pháo với phím nhấn.