Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trẻ em và lửa không tương thích nhưng trong trò chơi này, không có. Dọn đường của bạn bằng cách đặt pháo với phím nhấn.