playing fire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi bạn đã biết, quả bom diễn ra cho đến khi bạn đang thực hiện với kẻ thù của bạn. Thu thập các tính năng bổ sung khác nhau mà sẽ cung cấp tùy chọn mới trong 'hướng dẫn' họ giải thích làm thế nào để sử dụng chúng.