Plasmanaut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trận đánh kinh điển trong tàu không gian, chỉ đạo tàu của bạn với chuột và bắn kẻ thù của bạn bằng cách nhấn vào nút bên trái.