Plantasia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để trở thành nàng tiên hoa bạn phải vượt qua một bài kiểm tra, làm vườn trồng hoa mới, sửa chữa nguồn. Trên màn hình đầu tiên bạn sẽ đi giải thích từng bước làm thế nào để làm điều đó.