Plant Pong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các obetivo của trò chơi là để phát triển số lượng của các nhà máy trên mỗi cấp độ bạn ném bóng nước vào chậu. Sự khó khăn là bạn có một số giới hạn các vụ phóng.