Planned

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để đoàn kết tất cả các con số, cho điều này, bạn phải nhấp chuột vào mỗi người theo thứ tự đúng. Tùy thuộc vào thứ tự kích thước của những thay đổi mảnh và sẽ tham gia tiếp theo.