Planetary Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi cổ điển của tàu trong đó bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù để đạt được các ông chủ của từng cấp. Nhận tiền để mua vũ khí tốt hơn.