planet X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn không có đồ họa tốt nhất trên thế giới nhưng nó là rất thú vị, đó là những gì nó được. Thu thập các số liệu đó cho bạn mà không cần nhấn các bức tường mà bạn không quên xăng.