Planet Trucker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe của bạn thông qua các hành tinh khác nhau vận chuyển hàng hóa từ một tàu khác đang cố gắng không để mất nhiều mảnh.