Planet Smash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngăn chặn người ngoài hành tinh hủy diệt hành tinh bằng cách loại bỏ tất cả các bạn có thể. Di chuyển tàu của bạn với các phím mũi tên, bắn bằng cách giữ phím 'không gian' và thu thập các 'Power Ups ".