plane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi bấm 'J', các điều khiển W, A, D, S và J để bắn. Chỉ cần với tất cả các kẻ thù bạn có thể trước khi họ giết bạn. Thu thập vũ khí và cuộc sống mới trên đường đi.