planarity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những ý tưởng đơn giản luôn là tốt nhất ... không phức tạp, nhận được rằng không ai trong số các dòng là hơn người khác.