Planarity !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ về mỗi bước di chuyển bạn thực hiện để có được khôi phục trở lại lộn xộn, di chuyển các đỉnh để không có dòng trùng khác. Nó không đơn giản như nó có vẻ như ...