Pizza Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận pizza của bạn là những người giàu nhất ở Ý. Đặt tất cả các thành phần chính xác sao chép được làm và nướng Đặt chúng để tìm ra nếu nó được.