Pizza Pronto

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy pizzeria Pronto Pizza là một thành công trong thành phố. Tìm hiểu các công thức nấu ăn và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng như bạn có thể. Khi bạn nhận được tiền bạn có thể mua nâng cấp cho địa phương.