Pizza Point

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lựa chọn giữa Eddy và Sarah mang pizzeria này, mỗi người có đặc điểm khác nhau. Phục vụ khách hàng và chuẩn bị pizza theo ý thích của bạn.