Pizza King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất đầy đủ trò chơi như Diner Dash, lần này không chỉ phục vụ tốt hơn cho khách hàng một cách nhanh chóng bây giờ cũng phải quản lý nhà hàng của bạn. Emplados nhân viên mới, nâng cao estableciemiento của bạn, mua công thức nấu ăn mới, ...